UPPSALA UNIVERSITET : Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
Uppsala universitet


Examensarbete
Tidigare rapporter


Examensarbete


Exjobbspresentationer på gång och Pdf-filer färdiga exjobb
ht -23 och vt-24 finns här.

Denna sida används numera enbart för schemaläggning och planering av exjobbspresentationer i miljö- och vattenteknik. Nuvarande programstudenter har möjlighet att vända sig till lämpliga sidor i Studium för programinformation inklusive W-exjobbsinformation. Både registrerade programstudenter och andra personer kan besöka: UUs programsidor för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
samt: TekNats sidor om examensarbete.

Information längre ned på denna sida uppdateras inte längre.

Fritjof Fagerlund är examenskoordinator och examinatorer och sköter alla frågor kring examensarbete. Programsamordnare Roger Herbert har det övergripande ansvaret.

För allmän information om examensarbete och vilka regler som gäller, se teknats sida om examensarbete. På den här sidan ges ytterligare information om examensarbete speciellt inriktat för W och som i vissa fall skiljer sig från de generella riktlinjerna. En checklista för examensarbetets slutfas på W finns här: Checklista i slutfasen .

Här är några korta punkter om att komma igång med exjobbandet:
Introduktionsföreläsning om att göra exjobb (av Allan Rodhe, reviderad av Fritjof 2017). En detaljerad och bra guide till hur man hanterar referenser finner du i Harvardsystemet

På länken nedan hittar du de generella reglerna för examensarbeten, som gäller för alla ingenjörskurserna: Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten .

Här är kursplan för examensarbete Läs den!

I nedanstående beskrivning står hur examensarbetet i miljö- och vattenteknik skall utformas och vilka regler som gäller för W. Hur man gör ett ex-jobb och hur rapporten ska se ut.

Ett sätt att göra sitt examensarbete är att göra det som Minor field Study (MFS). De kan sökas hos Arbetsgruppen för tropisk ekologi (ATE) MFS ATE och hos International Science Program (ISP) MFS ISP MFS kan också göras som projektarbete.

Ansökan till exjobbskursen kan ske löpande under året. Använd W:s ansökningsblankett för examensarbete (1TV962). Tillsammans med handledare och ämnesgranskare fyller du i ansökningsblanketten och ni gör också en projektplan som på ungefär en sida beskriver vad arbetet handlar om och vilken tidsplan ni ställt upp. Tillsammans med ämnesgranskaren går du igenom kursmålsblanketten, där du skriver på att du förstått vilka kursmål du ska nå innan examensarbetet påbörjas. Skicka därefter projektplan och tidsplan på email till en examinator för slutligt godkännade. När allt är godkänt lämnas alla blanketter till examinatorn som antar dig till kursen. Ett samarbetsavtal bör upprättas mellan exjobbaren och handledaren (uppdragsgivaren). Förslag till samarbetsavtal för externa och interna exjobb finns som bilagor i Riktlinjer och anvisningar.. . (Internt = exjobbet görs inom UU eller SLU). Skriv ut två ex av formuläret att undertecknas av dig själv och handledaren och behåll var sitt ex.

När du påbörjar examensarbetet bokas tid och plats för det obligatoriska seminariet där både examinator och ämnesgranskare skall närvara. Du kan föreslå dag eller vecka för din presentation på anmälningsblanketten. Rapporten skall fortlöpande diskuteras med ämnesgranskaren.

Det är obligatoriskt att vara opponent. Lämpligtvis görs detta när du är halvvägs med ditt eget examensarbete. Det finns en handledning för opposition på examensarbete Hur man opponerar på examensarbete. Meddela examensarbetskoordinatorn på vilket examensarbete du vill vara opponent. Om det inte finns arbeten att opponera på inom rimlig tid kan två studenter göra en gemensam opposition på ett exjobb.

Du skapar en framsida genom att använda den tek.nat:s mall som du hittar här mall för framsidan. Här väljer du programtyp och fyller i ditt UPTEC-nummer (ändra F till W) mm. Maila till UTH-kansliet och be om ditt UPTEC-nummer. Välj framsida för digital publicering. Om du har haft din ämnesgranskare på SLU så kryssar du i för Skapa UU & SLU framsida för digital användning . Observera att du ska ange den månad då exjobbet blev godkänt, dvs den månad rapporten publiceras. Ibland blir det problem med långa ord i titeln eller undertiteln beroende på att det inte finns automatisk avstavning i mallen. För att dela upp långa ord: skriv bindestreck mellanslag, "- ". Mellanslaget fungerar som radbrytare. Om du inte vill dela ett långt ord, använd flera mellanslag. Du kan prova dig fram tills det blir rätt, eftersom det är du själv som sparar sidan när den blir bra.

Normalt kommer opponent, ämnesgranskare m.fl. med förslag till förbättringar av rapporten i samband med presentationen. När dessa är införda och ämnesgranskaren godkänt rapporten skickar du den till examinatorn för slutligt godkännande. Efter att examinatorn godkänt den, ska du lämna den till Urkund genom att ladda upp den på Studentportalen, "Plagiatkontroll examensarbe".

Publicering

Examnesarbeten publiceras endast digitalt. Om du vill ha ett inbundet exemplar av examensarbetet till dig och/eller din handledare: Skriv ut rapporten i det antal (max 2) exemplar du vill ha på ämnesgranskarens institution/avdelning. Lämna de utskrivna exemplaren till Studentservice Ångström, som lämnar dem till receptionen för inbindning. Vill du ha fler än två exemplar står du själv för kostnaden för utskrifter och inbindning. Lämna utskrifterna till receptionen på Ångström, betala kontant för inbindning (20 kr/st) när du hämtar dem.

I examensarbetets förord skriver du: "Digitalt publicerad vid Institiutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala, ÅRTAL(tex 2015)", istället för "Tryckt hos Institiutionen för geovetenskaper, Geotryckeriet, Uppsala universitet, Uppsala, ÅRTAL" som det står i instruktionen. Motsvarande ändring görs på engelska (Digitally published ... osv).

Rapportering till biblioteksdatabasen Diva

Alla examensarbeten ska göras sökbara på Nätet genom biblioteksdatabasen Diva. Din uppgift är att själv lägga in uppgifter om examensarbetet. Följ anvisningarna i Hur man lägger in sitt exjobb i Diva. Meddela examinator när du gjort det så att vi kan rapportera ditt betyg.


Därefter godkännes examensarbetaren och ofta innebär detta att civilingenjörsexamen kan tas ut!!!! Examensenheten på St Olofsgatan 10B handlägger detta.


Hur man får studiemedel över sommaren kan du läsa här: CSN-sommar

Erbjudanden om exjobb

Se länk i menyn